Copyright ©

Nanette Madsen har copyright på følgende

©Digte  ©Klummer  ©Opskrifter  ©Foto ©Logo

Tiger Sport Copenhagen APS | MADsens Kitchen | Metal Sisters

Ønsker du at gøre brug af noget af mit materiale kontakt mig gerne.

Læs mere om Copyright i linket nederest på siden.

Ophavsrettens genstand og indhold

§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.

Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.

Stk. 3. Værker i form af edb-programmer henregnes til litterære værker.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1144