Metal Sisters formål og vision

Metal Sisters er et organisk fællesskab som er dannet med det formål at skabe en platform for kvinder, hvis fælles passion er Heavy Metal. Fællesskabet har på under 2 år formået at samle over 1000 kvinder – og fællesskabet vokser dagligt med nye medlemmer. Behovet for at have en ligesindet at være kulturel aktiv med, har vist sig at være stort. Hvert enkelt ansøgende medlem bliver screenet og skal acceptere gruppens regler, som er rammesættende for positiv imødekommenhed, nysgerrighed og mulighed for at dele sine glæder og bekymringer relateret til musikken og kulturen omkring Heavy Metal. Dette har haft den effekt at medlemmerne agerer åbent og trygt i gruppen. Dermed har vi fået en helt unik indsigt i kvinder, kvindekultur, fordomme mod kvinder, kvinders styrke, humor, musikalitet og store forskellighed – alt sammen under paraplyen ”passion for Heavy Metal”. Vi er vidt forskellige og bidrager forskelligt – det fælles er, at når en Sister rækker ud, er der altid nogle som griber. På den måde skaber vi mod og initiativ.

Formål og Vision

• At være et unikt og styrkende fællesskab for kvinder, der elsker Heavy Metal.

– det gør vi ved at understøtte og danne ramme for fysiske møder, nye relationer og fælles interesser og en hidtil underkendt powerfuld ”spirit”, som er fordomsfri og inkluderende.

• At få flere kvinder til Heavy Metal koncerter og andre arrangementer i miljøet. – Det gør vi ved at skabe tilhørsforhold, sammenhold og stolthed over at gå til koncert med andre Metal Sisters.

• At være forgangsbillede på en inkluderende og imødekommende adfærd ift. alle i miljøet, så vi i højere grad er sammen, uanset køn.

• At finde ud af, hvad det er kvinder mangler eller har brug for i Heavy Metal miljøet, og være med til at integrere det – gerne i samarbejde med relevante aktører, så der kan skabes muligheder for gruppens medlemmer, som de ellers ikke ville have fået.

• At være en stærk spiller ift. at bryde de barrierer ned som kommer til udtryk via fordomme og som kommer til udtryk som barrierer for de udøvende kvindelige Heavy Metal musikere.

• At skabe opmærksomhed og interesse for kvinder i Heavy Metal via indsamling af data, kampagner, formidling, støtte, arrangementer og kampagner

• At skabe og formidle viden og data i samfundet om ovenstående områder, som aktuelt er underbelyste. – det gør vi ved undersøgelser, interview, events og happenings.

På den måde kan Metal Sisters være en stærk og toneangivende stemme i samfundet til gavn for kulturen, den sociale adfærd og for mange tusind Heavy Metal elskende mennesker uanset køn

På vegne af Metal Sisters,

Stine Munch & Nanette Madsen